fredag, mars 04, 2005

Bevis for kristendom....:S :D

Til min anonyme kommentator på forrige blogg, her er flere svar. Det er nettopp svar det handler om, kanskje rettere sagt, SVARET! Du sier meningen med livet er å undre seg! Ja, jeg er enig, supert, du er langt på vei. Hvordan du ikke klarer å undre fram en Gud er likevel for meg nokså mystisk og underlig, rett og slett uforklarlig. Men når du først har begynt å undre deg, når du først har stilt spørsmåla, så kan det vel ikke stoppe her? Hvis du noen gang har stilt de underligste spørsmåla, nemlig hvem er jeg og hvor kommer jeg fra, hvordan klarer du da å bare stille dem, men ikke prøve å finne svar på dem? Filosofer stopper ikke med å stille spørsmål, de begynner med det, og så prøver de etterhvert å finne svar, selv om de er fullstendig klar over at de antakeligvis aldri vil forstå det hele helt ut.

Jeg skal gi deg et svar, og det er Gud. For meg er det et fullkomment svar, fordi jeg vet at Han er fullkommen, men likevel forstår jeg ikke fullt ut hvem Han er. Det jeg vet er hva han har gjort for meg. Han sendte sin sønn for å død for mine synder slik at jeg, tross alle mine feil og mangler kunne være sammen med Han. Han har gitt meg en mening med livet. Han har forandret tankene mine fra at mitt topp 1 ønske var at jeg selv skulle få en mysterieinnvielse, til at jeg nå vil åpne andres øyner for Jesus Kristus og Hans utrolige kjærlighet. Jeg har gått fra å tenke på meg selv til å tenke på andre.

Jeg tror ikke jeg kan forklare Ham, jeg kan ikke bevise Ham, kristendommen handler først og fremst om å tro (noe jeg selv slet lenge med å klare) Skal likevel forklare litt:

Logisk forklaring: Har du noen gang sett noe bli til av seg selv? Nope, da kan vel heller ikke vi ha blitt det?
God forklaring: Vi vet ikke, nei, så vi velger å tro på det gode, på nestekjærligheten mellom mennesker.
Bevis, som i retten: Jesus stod opp fra de døde, det viser at Han ikke er et vanlig menneske, men at det Han sa var rett. Grunn til å tro det? Mange mennesker så han levende etter hans død, blant annet disiplene. 11 av disse døde martyrdød i det de spredde Jesus ord rundt seg. De ville ikke ofret livet sitt for et oppspinn om at en mann stod opp fra de døde, de var sikre i sin sak.

Mitt råd til deg. Hvis du ikke klarer å tro på bibelen, glem den. Det er lettere å tro på den når du først har tatt i mot Jesus, og Den Hellige Ånd har tatt bolig inni deg, da forstår du den. Som at det er mye kjekkere å lese noe du vet er fra noen du kjenner, et innlegg i avisa av din far, er mer interessant en en ukjent person du kanskje ikke en gang tror på. Tro på det viktigste først, nemlig Jesus, be Ham vise deg veien, og jeg lover du ikke vil angre. Be og du skal få.

Ingen kommentarer: